Onderzoek naar de impact van Oudtopia

Wat brengt Oudtopia teweeg bij de deelnemers? Dat onderzoeken de wetenschappers Arjella van Scheppingen en Johan Visser. Hoe beoordelen de eerste 500 deelnemers van Haagse ouderenzorgorganisaties de 8 uurs events? Een uitgebreid onderzoeksverslag volgt later, ook met onderzoeksgegevens over de impact van het Oudtopia in Huis-vervolgtraject in de organisaties. Maar voor nu alvast een sneak preview van de eerste uitkomsten.

Wie doen er mee aan de events?
Alle soorten medewerkers: van verzorgenden en verpleegkundigen tot restaurantmedewerkers, van behandelaars tot leidinggevenden, van helpenden tot geestelijk verzorgers.

Oudtopia verrast en raakt
Voor 90% van de deelnemers biedt Oudtopia nieuwe inzichten over het eigen vak. Oud zijn is een vorm van topsport, ervaren de deelnemers letterlijk aan den lijve. Leven met fysieke, zintuigelijke en cognitieve beperkingen valt nog niet mee, maar het verlies van de eigen regie is misschien nog wel zwaarder.

In Oudtopia delen mensen hun wijsheid
In Oudtopia delen professionals hun kennis, ervaringen, piekmomenten en dilemma’s met elkaar om de best passende zorg te verlenen. We verzamelen de ‘Gouden tips’, waardevolle ideeën, en praktische adviezen om te komen tot de beste zorg. We leren van elkaar.

Oudtopia beweegt de zorg
Vrijwel alle deelnemers (95%) geven aan dat Oudtopia bijdraagt aan samen leren en ontwikkelen. Door Oudtopia neemt twee derde van de deelnemers zich voor om op een andere manier te gaan (samen)werken. Nóg persoonsgerichter, met nóg meer aandacht voor het eigen aandeel en met nóg meer onderlinge afstemming en samenwerking. 90% geeft aan dat Oudtopia bijdraagt aan de motivatie om zich nog lang in te zetten voor de zorg.

Oudtopia in Huis
De 8 uurs events raken, prikkelen en zetten aan tot verder leren en ontwikkelen. Samen met de deelnemers organiseren we daarna verdiepende en stimulerende vervolgactiviteiten op het werk. We noemen dat ‘Oudtopia in Huis’. Ook de effecten hiervan brengen we in het onderzoek nauwgezet in kaart. Wordt vervolgd!

Velen gingen je voor

Oudtopia komt niet uit de lucht vallen. Van 2016 tot en met begin 2019 runden wij, van Stichting ZorgVeilig, een vergelijkbaar project: De ParticipatieKliniek. In drie jaar tijd namen we circa tweeduizend verzorgenden en verpleegkundigen uit de ouderenzorg uit het hele land een etmaal op in een leegstaand verpleeghuis. Daar doorliepen ze een programma waarin ze beleefden hoe het is om oud en zorgafhankelijk te zijn. Terug op hun werk droegen ze die ervaringen (door middel van een borgingsprogramma) over op hun collega’s.

En heeft het effect gehad? Jazeker! Hier lees je er meer over.

Oudtopia is gebaseerd op deze inzichten.